Inteligentny zdalny monitoring wizyjny z Interfach

Inteligentny zdalny monitoring wizyjny z Interfach

Usługa inteligentnego zdalnego monitoringu wizyjnego skierowana jest głównie do przedsiębiorstw, które planują optymalizację kosztów związanych z funkcjonowaniem tradycyjnej ochrony fizycznej lub zamierzają objąć ochroną rozrastający się obszar firmowy, bez konieczności zatrudniania większej liczby pracowników ochrony fizycznej. Zdalny Monitoring Wizyjny to nowe zracjonalizowane i zekonomizowane podejście do ochrony rozległych obiektów przemysłowych, produkcyjnych czy usługowych. To również możliwość uzyskania wyższego poziomu zabezpieczenia swojego mienia poza godzinami pracy przedsiębiorstwa, jak również wykorzystanie nowoczesnych technologii do walki z koronawirusem, co zwłaszcza w dobie pandemii Covid-19, zyskuje sobie wielu zwolenników.

Czym jest inteligentny zdalny monitoring wizyjny

Inteligenty zdalny monitoring wizyjny to innowacyjna usługa związana z ochroną różnego rodzaju obiektów i terenów, zapewniająca ich użytkownikom możliwość bieżącej i stałej kontroli poziomu bezpieczeństwa we wskazanym obszarze. Ten rodzaj monitoringu wizyjnego opiera się na algorytmach sztucznej inteligencji i dzięki nim pozwala na dowolną konfigurację systemu pod kątem projektowania różnych scenariuszy dotyczących wtargnięcia człowieka czy też parkowania pojazdów w strefie niedozwolonej, wejścia i wyjścia do lub ze strefy zdefiniowanej, np. w konkretnych godzinach czy dniach etc. Usługa dedykowana jest wszystkim tym, którym zależy na nisko kosztowym, ale profesjonalnym dozorze wizyjnym.

Wybór takiego rozwiązania polecany jest zwłaszcza dla większych przedsiębiorstw, które przeznaczają znaczne środki finansowe na utrzymanie odpowiedniego poziomu ochrony swoich nieruchomości, angażując do tego kapitał ludzki. Usługa inteligentnego zdalnego monitoringu wizyjnego, pomimo tego, że dostępna jest na rynku usług związanych z bezpieczeństwem od niedawna, już stanowi alternatywę dla tradycyjnej ochrony fizycznej. Spowodowane jest to kilkoma czynnikami, które ostatnimi czasy wygenerowały dynamiczne zmiany w branży security. Przede wszystkim w skali globalnej jest to pandemia koronawirusa, która wymusiła na wielu przedsiębiorstwach zmianę dotychczasowego stylu pracy i w wyniku czego wzrosło zapotrzebowanie na automatyzację pozwalającą na pracę zdalną. Inną, równie istotną kwestią w skali krajowej, są podwyżki, które dotyczą minimalnego wynagrodzenia dla pracowników ochrony fizycznej. Wzrastające koszty utrzymania tego typu ochrony, spowodowały, że konieczność szukania innych, bardziej nowoczesnych i odpowiadających na szerszy zakres potrzeb usług, skłoniła wielu polskich przedsiębiorców do otwarcia się na nowoczesne rozwiązania, które już od dłuższego czasu stosowane są z powodzeniem w skali ogólnoświatowej.

Istotną zaletą tego rodzaju rozwiązania jest również fakt, że nie zawsze pojawia się konieczność wymiany już istniejącego systemu dozoru wizyjnego. Innymi słowy, obiekt lub teren na którym wcześniej zainstalowano system monitoringu, może bez ponoszenia powtórnych kosztów związanych z wymianą kamer, zacząć korzystać z usługi inteligentnego zdalnego dozoru wizyjnego w Interfach. Włączenie takiej funkcjonalności możliwe będzie dzięki dozbrojeniu zastanego systemu w urządzenie bazujące na wspomnianych już algorytmach sztucznej inteligencji. To ono odpowiada za automatyczne odczytywanie obrazu wideo, jego interpretację zgodnie z założonym scenariuszem i selekcję, a następnie reakcję na każdy wskazany wcześniej rodzaj obiektu.

Instalacja inteligentnego zdalnego monitoringu wizyjnego a wymagania sprzętowe

Dostęp do internetu w obiekcie lub na terenie, który podlega ochronie, to jeden z podstawowych warunków funkcjonowania tego rodzaju ochrony. Algorytmy sztucznej inteligencji AI (Artificial Intelligence) odpowiadają za wysoką sprawność, wydajność i efektywność proponowanego rozwiązania, ale jak wskazano wcześniej, odpowiadają również np. za ewidencjonowanie nieuprawnionych wejść na teren monitorowany i mają za zadanie nadawanie sygnału do naszej Stacji Monitorowania Alarmów. Dlatego też, innym ważnym elementem umożliwiającym działanie takiego rozwiązania, jest zdolność do obsługi kamer zainstalowanych w obiekcie, przez oprogramowanie stosowane w Stacji Monitorowania Alarmów Interfach.

Głównym zadaniem ochrony perymetrycznej jest przeciwdziałanie stratom materialnym m.in.
w obiektach uprzemysłowionych, rozległych obszarach inwestycyjnych, składach budowlanych, parkach maszynowych, parkingach itp. Innymi zadaniami jakie spełniać ma użytkowana w tego rodzaju obiektach ochrona perymetryczna, to zadania związane z zachowaniem przyjętego porządku organizacyjnego oraz osób znajdujących się w danym obiekcie. Inteligentny zdalny monitoring wizyjny oferowany przez nas w pełni odpowiada na aktualne potrzeby zarówno w zakresie świadczonej ochrony, jak i utrzymania zaplanowanego porządku i trybu pracy charakterystycznego dla danej branży.

Przyjedź
Radom, ul. Chorzowska 13a
Napisz lub zadzwoń
interfach@interfach.pl
Zadzwoń
48 3 400 600
Copyright 2019 Interfach