Polityka prywatności

1) Administrator danych osobowych jest:

Interfach Magierek, Osowski i wspólnicy spółka jawna

ul. Chorzowska 13a; 26-600 Radom

REGON: 670507289; NIP: 796 00 83 371

Koncesja MSWiA Nr L-0785/00

 

2) Na spółce cywilnej Interfach ciąży obowiązek powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD/DPO) w oparciu o przepis art. 37 ust. 1 punkt b RODO.

W celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony danych osobowych został wyznaczony IOD w osobie Pana Czesława Warchoła, z którym można się kontaktować we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Kontakt roboczy z IOD:

  • listownie : ul. Chorzowska 13a; 26-600 Radom
  • drogą elektroniczną : rodo@interfach.pl
  • telefonicznie 483400600 w. 624 lub 512 095 980

3) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r., ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 1997 nr 114 poz. 740 ze zm.), ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 ze zm.), ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.1974 nr 24 poz. 141 ze zm.)

 

4) Proces rekrutacji jest prowadzony w celu zatrudnienia osób , których dane dotyczą tj. kandydatów do pracy, jak też wyłonienia zleceniobiorców dla zawieranych umów cywilnoprawnych.

 

5) Proces przetwarzania danych osobowych pracowników jest prowadzony w celu świadczenia pracy przez pracowników oraz realizacji przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 

6) Proces obsługi klienta jest prowadzony w celu świadczenia usług na rzecz kontrahentów, w których imieniu występują ich przedstawiciele.

 

7) Proces sprzedaży jest prowadzony w celu przedstawienia oferty własnych produktów i usług oraz zawarcia umowy.

 

8) Proces marketingowy jest prowadzony w celu możliwości przedstawienia oferty własnych produktów i usług dedykowanymi kanałami komunikacji.

 

9) Proces kontroli dostępu jest prowadzony w celu zapewnienia bezpieczeństwa obszarów podlegających ochronie.

 

10) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, okresem przechowywania danych oraz formą podania danych w przypadku poszczególnych procesów są:

 

Proces Proces rekrutacji Proces przetwarzania danych pracowników Proces obsługi klienta Proces sprzedaży Proces zakupów Proces marketingowy Proces kontroli dostępu
Podstawa prawna przetwarzania Art. 6 ust. 1 pkt. a), b) i f) Art. 6 ust. 1 pkt. a), b), c) i f) Art. 6 ust. 1 pkt. b), c) i f) Art. 6 ust. 1 pkt. b), c) i f) Art. 6 ust. 1 pkt. b), c) i f) Art. 6 ust. 1 pkt. a) i f) Art. 6 ust. 1 pkt. c) i f)
Okres przechowywania 2 lata 50 lata 6 lata 6 lata 6 lata 2 lata 2 lata
Podanie danych dobrowolnie DB lub obligatoryjnie OB DB OB OB OB OB DB DB

 

11) Każda osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

12) Każda osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

13) W przypadku, gdy dane pobierane są dobrowolnie odmowa ich podania spowoduje niemożność wykonania w procesie czynności.

 

14) Dowolna czynność zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w postaci profilowania, o której mowa w art. 4 ust. 4 RODO, nie jest przez administratora danych wykorzystywana.

 

15) Strona internetowa www.interfach.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies (tzw. „ciasteczkach”). Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Usługobiorcy pliki cookies jest administrator danych osobowych Interfach Dariusz Magierek, Krzysztof Osowski spółka jawna, 26-600 Radom ul. Chorzowska 13a.

 

16) Zasady udostępniania i powierzania przetwarzania danych osobowych w ramach świadczenia usług przez Interfach Dariusz Magierek, Krzysztof Osowski spółka jawna z/s 26-600 Radom ul. Chorzowska 13a, reguluje poniższa umowa:

 

Przyjedź
Radom, ul. Chorzowska 13a
Napisz lub zadzwoń
interfach@interfach.pl
Zadzwoń
48 3 400 600
Copyright 2019 Interfach