Dzień mamy

Dzień mamy

Drogie Mamy! Bądźcie zawsze zdrowe, szczęśliwe i spełniajcie swoje marzenia! Dziękujemy Wam za opiekę, troskę i miłość. Najserdeczniejsze życzenia pomyślności i pogody ducha wysyłamy dziś wszystkim Mamom.

Inteligentny zdalny monitoring wizyjny z Interfach

Inteligentny zdalny monitoring wizyjny z Interfach

Usługa inteligentnego zdalnego monitoringu wizyjnego skierowana jest głównie do przedsiębiorstw, które planują optymalizację kosztów związanych z funkcjonowaniem tradycyjnej ochrony fizycznej lub zamierzają objąć ochroną rozrastający się obszar firmowy, bez konieczności zatrudniania większej liczby pracowników ochrony fizycznej. Zdalny Monitoring Wizyjny to nowe zracjonalizowane i zekonomizowane podejście do ochrony rozległych obiektów przemysłowych, produkcyjnych czy usługowych. To również możliwość uzyskania wyższego poziomu zabezpieczenia swojego mienia poza godzinami pracy przedsiębiorstwa, jak również wykorzystanie nowoczesnych technologii do walki z koronawirusem, co zwłaszcza w dobie pandemii Covid-19, zyskuje sobie wielu zwolenników.

Czym jest inteligentny zdalny monitoring wizyjny

Inteligenty zdalny monitoring wizyjny to innowacyjna usługa związana z ochroną różnego rodzaju obiektów i terenów, zapewniająca ich użytkownikom możliwość bieżącej i stałej kontroli poziomu bezpieczeństwa we wskazanym obszarze. Ten rodzaj monitoringu wizyjnego opiera się na algorytmach sztucznej inteligencji i dzięki nim pozwala na dowolną konfigurację systemu pod kątem projektowania różnych scenariuszy dotyczących wtargnięcia człowieka czy też parkowania pojazdów w strefie niedozwolonej, wejścia i wyjścia do lub ze strefy zdefiniowanej, np. w konkretnych godzinach czy dniach etc. Usługa dedykowana jest wszystkim tym, którym zależy na nisko kosztowym, ale profesjonalnym dozorze wizyjnym.

Wybór takiego rozwiązania polecany jest zwłaszcza dla większych przedsiębiorstw, które przeznaczają znaczne środki finansowe na utrzymanie odpowiedniego poziomu ochrony swoich nieruchomości, angażując do tego kapitał ludzki. Usługa inteligentnego zdalnego monitoringu wizyjnego, pomimo tego, że dostępna jest na rynku usług związanych z bezpieczeństwem od niedawna, już stanowi alternatywę dla tradycyjnej ochrony fizycznej. Spowodowane jest to kilkoma czynnikami, które ostatnimi czasy wygenerowały dynamiczne zmiany w branży security. Przede wszystkim w skali globalnej jest to pandemia koronawirusa, która wymusiła na wielu przedsiębiorstwach zmianę dotychczasowego stylu pracy i w wyniku czego wzrosło zapotrzebowanie na automatyzację pozwalającą na pracę zdalną. Inną, równie istotną kwestią w skali krajowej, są podwyżki, które dotyczą minimalnego wynagrodzenia dla pracowników ochrony fizycznej. Wzrastające koszty utrzymania tego typu ochrony, spowodowały, że konieczność szukania innych, bardziej nowoczesnych i odpowiadających na szerszy zakres potrzeb usług, skłoniła wielu polskich przedsiębiorców do otwarcia się na nowoczesne rozwiązania, które już od dłuższego czasu stosowane są z powodzeniem w skali ogólnoświatowej.

Istotną zaletą tego rodzaju rozwiązania jest również fakt, że nie zawsze pojawia się konieczność wymiany już istniejącego systemu dozoru wizyjnego. Innymi słowy, obiekt lub teren na którym wcześniej zainstalowano system monitoringu, może bez ponoszenia powtórnych kosztów związanych z wymianą kamer, zacząć korzystać z usługi inteligentnego zdalnego dozoru wizyjnego w Interfach. Włączenie takiej funkcjonalności możliwe będzie dzięki dozbrojeniu zastanego systemu w urządzenie bazujące na wspomnianych już algorytmach sztucznej inteligencji. To ono odpowiada za automatyczne odczytywanie obrazu wideo, jego interpretację zgodnie z założonym scenariuszem i selekcję, a następnie reakcję na każdy wskazany wcześniej rodzaj obiektu.

Instalacja inteligentnego zdalnego monitoringu wizyjnego a wymagania sprzętowe

Dostęp do internetu w obiekcie lub na terenie, który podlega ochronie, to jeden z podstawowych warunków funkcjonowania tego rodzaju ochrony. Algorytmy sztucznej inteligencji AI (Artificial Intelligence) odpowiadają za wysoką sprawność, wydajność i efektywność proponowanego rozwiązania, ale jak wskazano wcześniej, odpowiadają również np. za ewidencjonowanie nieuprawnionych wejść na teren monitorowany i mają za zadanie nadawanie sygnału do naszej Stacji Monitorowania Alarmów. Dlatego też, innym ważnym elementem umożliwiającym działanie takiego rozwiązania, jest zdolność do obsługi kamer zainstalowanych w obiekcie, przez oprogramowanie stosowane w Stacji Monitorowania Alarmów Interfach.

Głównym zadaniem ochrony perymetrycznej jest przeciwdziałanie stratom materialnym m.in.
w obiektach uprzemysłowionych, rozległych obszarach inwestycyjnych, składach budowlanych, parkach maszynowych, parkingach itp. Innymi zadaniami jakie spełniać ma użytkowana w tego rodzaju obiektach ochrona perymetryczna, to zadania związane z zachowaniem przyjętego porządku organizacyjnego oraz osób znajdujących się w danym obiekcie. Inteligentny zdalny monitoring wizyjny oferowany przez nas w pełni odpowiada na aktualne potrzeby zarówno w zakresie świadczonej ochrony, jak i utrzymania zaplanowanego porządku i trybu pracy charakterystycznego dla danej branży.

W kilku nowych realizacjach zastosowaliśmy rozwiązanie Ganz AI Box - nowy wymiar ochrony perymetrycznej

W kilku nowych realizacjach zastosowaliśmy rozwiązanie <strong>Ganz AI Box</strong> - nowy wymiar ochrony perymetrycznej

AI Box (Artificial Intelligence Box) – to urządzenie dedykowane zdalnej wizyjnej ochronie perymetrycznej. Jest to inteligentny nadajnik wideo – alarmów, którego funkcjonalność opiera się na algorytmach głębokiego uczenia. Umożliwiają one pełną analizę określonych obiektów, w tym ich klasyfikację i rejestrację. Co poza zaawansowaną analityką dostarcza to rozwiązanie i czy jest ono w stanie zastąpić bezpośrednią ochronę fizyczną?

Artificial Intelligence - zwrot ku przyszłości

W ciągu ostatnich kilku lat coraz częściej powraca pytanie o przyszłość i oczekiwania wobec ochrony fizycznej, zwłaszcza, gdy mówimy o potrzebie ochrony rozległych obszarów wokół budynków przemysłowych, produkcyjnych i handlowych. Sytuacja związana z pandemią spowodowała, że producenci systemów zabezpieczeń technicznych zaczęli szukać innowacyjnych rozwiązań opartych na algorytmach sztucznej inteligencji, które w wyniku różnych sytuacji losowych, byłyby w stanie wspomóc pracę człowieka, a w razie konieczności przejąć większość jego obowiązków.

Choć technologia AI stosowana jest w urządzeniach dedykowanych branży security od dłuższego czasu, to niezaprzeczalnie w ciągu ostatnich 2 – 3 lat rynek ten zdecydowanie rozszerzył się, a rozwój samej technologii nie zwalnia tempa i z roku na rok staje się coraz bardziej dynamiczny.

AI Box a ochrona fizyczna

Wracając do urządzenia AI Box, śmiało można powiedzieć, że ta niewielka skrzynka sztucznej inteligencji jest na dobrej drodze do zrewolucjonizowania dotychczasowego podejścia do ochrony, zastępując tą fizyczną, ochroną perymetryczną. Powodów, dla których już w niedalekiej przyszłości może do tego dojść jest kilka. Jednym z nich jest możliwość objęcia „okiem” kamery znacznie większego obszaru niż, gdyby robił to pracownik ochrony fizycznej. Innym równie istotnym powodem przemawiającym za rozbudową funkcjonalności monitoringu wizyjnego o inteligentne urządzenie w postaci AI Boxa, jest wysoka ekonomiczność tego rozwiązania oraz fakt, że w każdej chwili taka forma wideo-analizy może być rozbudowywana.


Jej dodatkowymi funkcjonalnościami jest m.in. możliwość zdalnego uzbrajania i rozbrajania alarmów, podobnie jak i zdalna weryfikacja wideo, wydawanie komunikatów wideo, a nawet zdalne patrole obchodów. Co poza tym w zakresie maksymalizacji uzupełniających opcji, jakie kryje w sobie AI Box? Producent urządzenia – firma Ganz zapewniła użytkownikom dodatkowych opcji dostęp do monitorowania sygnałów systemu analityki obrazu, określoną w czasie archiwizację danych alarmowych, mobilny dostęp do podglądu wideo oraz możliwość wykonywania testów systemu, nawet z częstotliwością co pięć minut.

Cechy wyróżniające AI Boxa na tle innych rozwiązań z zakresu zdalnego monitoringu wizyjnego, to np. możliwość stałej obserwacji statusu połączenia ze stacją monitoringu, czyli tzw. sygnał testowy, funkcjonalność dzięki, której zarządzanie odbywa się z poziomu przeglądarki internetowej, bez konieczności instalowania innych narzędzi czy dodatkowych wtyczek, a także integracja z takimi platformami jak Kronos i Safestar.

Możliwość zastosowanie urządzenia AI Box do już istniejącego systemu monitoringu wizyjnego, bez konieczności wymiany już podłączonych i w dalszym ciągu sprawnie działających kamer, to jedna z wielu zalet tego rozwiązania, która czyni je jeszcze bardziej atrakcyjnym dla właścicieli dużych obiektów wymagających skutecznej ochrony perymetrycznej.

Trendy w branży zabezpieczeń na 2021 rok

Trendy w branży zabezpieczeń na 2021 rok

Wchodząc w nowy 2021 rok, warto przez chwilę przyjrzeć się temu, co towarzyszyło nam w roku ubiegłym. Jest to najlepszy sposób na to, by z perspektywy czasu nakreślić nowe plany, choć, jak nauczyła nas niedawna przeszłość, próby przewidzenia tego, co nas czeka mogą okazać się daremne. Z pewnością jednak nadchodzące trendy w dziedzinie zabezpieczeń w znacznej mierze ukształtowały się w dobie pandemii, m.in. dlatego również, warto wiedzieć „co w trawie piszczy” i jakie są prognozy w branży security na najbliższe dwanaście miesięcy.

W wyniku epidemii wirusa Covid - 19 styl życia milionów ludzi na świecie zmienił się o 180 stopni. Zmianie uległy też nasze codzienne rutyny, lecz także powszechne dotychczas formy pracy zawodowej czy kontaktów biznesowych. Restrykcje i obostrzenia sanitarne oraz związane z nimi ograniczenia, diametralnie wpłynęły na wszystkie sfery naszego życia, w tym także na branżę systemów zabezpieczeń i zastosowania pewnych rozwiązań technologicznych.

Wymóg stosowania bezpiecznego dystansu społecznego, ogromna skala ograniczeń dotyczących podróżowania, konieczność utrzymania najwyższych standardów higienicznych i podwyższona troska, a niekiedy nawet obawa o nasze zdrowie - to wszystko w 2020 roku niewątpliwie odcisnęło globalne piętno zmian w sektorze zabezpieczeń. Konieczność wprowadzenia tych zmian zdeterminowała wzory i sposoby stosowania nowych technologii lub, technologii, które dotychczas spełniały swoje funkcje głównie w obszarze przemysłowo - handlowym.

Nowe wyzwania na 2021 rok to nie tylko dostosowanie technologii zabezpieczeń do sytuacji pandemii, lecz także zmieniające się relacje między kontrahentami. Obecnie coraz więcej uwagi poświęca się na taką organizację współpracy między stronami, by była ona przejrzysta, spójna i poza korzyściami związanymi z podwyższeniem poczucia bezpieczeństwa, generowała również wartość dodaną, jaką jest budowa i wzrost zaufania między partnerami biznesowymi.

Coraz ważniejsze dla odbiorców, stają się również kwestie związane z łatwą dostępnością i możliwością kontrolowania danych, potrzebnych do wdrożenia i stosowania podwyższonego poziomu kontroli dostępu, np. w instytucjach publicznych czy prywatnych przedsiębiorstwach. Mówiąc o zaufaniu w odniesieniu do korzystania z najnowszych rozwiązań technologicznych w branży zabezpieczeń, trzeba podkreślić fakt, że czynnikiem priorytetowym kształtującym zaufanie na linii klient - wykonawca/dostawca usług będzie odpowiednia ochrona danych i prywatność osób korzystających z danych urządzeń.

Same zaś urządzenia w coraz większym stopniu opierają swoje działanie na AI – Artifcial Intelligence, czyli algorytmach sztucznej inteligencji. Wykorzystanie algorytmów ML (machine learning) oraz DL (deep learning) poza tym, że od dłuższego czasu stanowi nieodwracalny i coraz szerzej rozwijany trend, daje ogromne możliwości zastosowania, które wpływają również na wyższy poziom świadczonych usług. Firmy działające w branży ochrony i zabezpieczeń poprzez pracę na wysokiej jakości urządzeniach integrują tradycyjne, dotychczas znane nam technologie ze sztuczną inteligencją, wpływając dodatnio na takie aspekty związane z bezpieczeństwem jak, np. wyeliminowanie pojawiania się fałszywych alarmów, które uaktywniane są chociażby przez zwierzęta. Dzięki temu koszty związane z monitorowaniem systemu alarmowego zmniejszają się.

Ponadto algorytmy sztucznej inteligencji, zwłaszcza w dobie pandemii, przyczyniają się do utrzymania dystansu społecznego oraz zachowania wyższego poziomu bezpieczeństwa higienicznego, poprzez wdrażanie technologii bezdotykowych, zwłaszcza w obszarach takich, jak kontrola dostępu. Inne możliwości, to funkcja liczenia osób, pomagająca w przestrzeganiu przepisów wynikających z warunków epidemicznych, lub innych przepisów bezpieczeństwa regulujących liczę osób mogących przebywać w danym miejscu. Innymi przykładami zastosowania urządzeń z algorytmami sztucznej inteligencji są, m.in. ułatwiające pracę firmom transportowym czy spedycyjnym – rozpoznawanie tablic rejestracyjnych, generowanie potrzebnych danych i analiz; w przypadku większych miast, zmagających się z wysokim wskaźnikiem natężenia ruchu drogowego – możliwość zarządzania w sposób znacznie bardziej efektywny i dokładny, chociażby różnego rodzaju zdarzeniami drogowych.

Podane przykłady stanowią niewielki procent możliwości, jakie dają nam urządzenia dedykowane branży security i wyposażone w technologię ML (machine learning) czy DL (deep learning). Rozważając trendy w branży zabezpieczeń i ochrony na 2021 rok, bez wątpienia uznać należy, że jednym z nich, obok rozwoju i szerszego korzystania z algorytmów sztucznej inteligencji, są kwestie związane z ochroną środowiska. Wybór pewnego, nowoczesnego sprzętu musi iść w parze z jego trwałością. O wiele lepiej zarówno dla naszego środowiska naturalnego, ale i dla naszej kieszeni, sprawdzają się produkty o wysokiej jakości i długim przewidywanym okresie użytkowania.

Przy wyborze firmy instalującej, modernizującej lub serwisującej alarmowy system zabezpieczający, warto pamiętać o tym, by był on nie tylko nowoczesny, ale także intuicyjny w obsłudze i charakteryzujący się wysoką jakością. Pamiętajmy także o tym, że poza dobrym sprzętem, ważna jest także sama usługa związana z instalacją. Kompleksowość, profesjonalizm i wiedza poparta doświadczeniem i satysfakcją kontrahentów, to czynniki budujące wieloletnie relacje biznesowe.

Radosnych Świąt

Radosnych Świąt

Składamy życzenia wypełnione radością

i miłością Świąt Bożego Narodzenia,

niosących spokój i odpoczynek oraz lepszego

Nowego Roku 2021 spełniającego wszelkie

marzenia, pełnego optymizmu, wiary,

szczęścia i powodzenia.

Telewizja przemysłowa - CCTV jest powszechnie wykorzystywana w biznesie i strefach komercyjnych, ale też w placówkach administracyjno - rządowych.

W ostatnich latach zyskuje także uznanie w takich miejscach jak przedszkola i szkoły czy inne ośrodki oświatowe i kulturowe. Pomaga identyfikować sprawców niepożądanych zdarzeń, ale działa też prewencyjnie. O tym, że monitoring CCTV w ogromnym stopniu przyczynia się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa w zasadzie we wszystkich strefach użyteczności publicznej, nie trzeba nikomu przypominać. Jednak czy zastanawialiście się kiedyś nad instalacją kamer we własnym domu?

Oto pięć powodów dla których warto zainstalować system monitoringu wizyjnego CCTV zarówno w dużym domu, jak niewielkim mieszkaniu:

 1. Ma działanie odstraszające i prewencyjne

  - jak już wspomnieliśmy telewizja CCTV działa już na etapie wstępnego planowania przez intruza niepożądanego dla nas działania. Jest silnym sygnałem nie tylko ostrzegawczym, ale często także zniechęcającym potencjalnych włamywaczy.

 2. Pomaga identyfikować przestępców i sprawców negatywnych zdarzeń

  - system monitoringu w razie konieczności może służyć jako dowód w różnego rodzaju sprawach dochodzeniowych dotyczących naruszenia czyjegoś mienia, przestrzeni prywatnej i osobistej.

 3. Możesz doglądać swój dobytek z dowolnego miejsca na świecie

  - wystarczy, że wyposażysz swój system wizyjny w dostęp do internetu, a na swoim komputerze, telefonie lub innym urządzeniu mobilnym zainstalujesz dedykowaną aplikację. W ten sposób gdziekolwiek się znajdujesz możesz widzieć co, w danej chwili dzieje się na Twojej posesji czy wewnątrz budynku.

 4. Oszczędzasz na ubezpieczeniu nieruchomości

  - zakładając system monitoringu CCTV w swoim domu podnosisz standard bezpieczeństwa, co wymiernie zmniejsza wysokość składek ubezpieczeniowych. W rezultacie inwestycja w telewizję przemysłową przekłada się więc na długoterminowe oszczędności.

 5. Spokój i poczucie bezpieczeństwa – to wartości, które zapewniasz sobie i swoim najbliższym

  - nie ma nic bardziej komfortowego od możliwości zapewnienia sobie i swojej rodzinie najwyższego możliwego poziomu bezpieczeństwa. Nie ważne czy spędzasz czas w domu, czy znajdujesz się poza nim. W każdych okolicznościach masz pośrednią lub bezpośrednią możliwość przejęcia kontroli na swoim terenie.

Zastanawiasz się nad telewizją przemysłową dla swojego mieszkania, domu, firmy czy przedsiębiorstwa? Zapraszamy do kontaktu.

Interfach z Radomia specjalizuje się w projektowaniu, instalacji i monitorowaniu systemów CCTV. Od lat dostarczamy naszym klientom innowacyjne i tylko sprawdzone i pewne rozwiązania, będące gwarantem zadowolenia i satysfakcji.

Oferujemy również profesjonalne doradztwo w zakresie optymalnego dopasowania systemu monitoringu do indywidualnych potrzeb nie tylko na etapie przygotowania i wykonania, ale też na etapie użytkowania, świadcząc usługi stałego monitorowania i konserwacji lub wymiany urządzeń.

System Kontroli Dostępu

System Kontroli Dostępu

Kontrola dostępu stanowi jedno z tych rozwiązań związanych z bezpieczeństwem, które w sposób bezpośredni wpływają na nasze codzienne życie. Systemy kontroli dostępu wykorzystywane są zarówno w biznesie, jak i sferze publicznej, a rozbudowane o takie funkcjonalności, jak np. pomiar temperatury ciała, w dobie pandemii spełniają dodatkową funkcję.

Zadania jakie stawiane są przed systemem kontroli dostępu mogą być różne w zależności od potrzeb użytkowników, jednak jego uniwersalną i podstawową funkcją jest ograniczenie lub całkowite uniemożliwienie wstępu określonym osobom do, konkretnych pomieszczeń, stref chronionych czy szerzej - na wskazany obszar.

Zakres miejsc w jakich należy korzystać z kontroli dostępu rozszerza się. Coraz częściej rozwiązania tego rodzaju spotykamy w budynkach użyteczności publicznej, takich jak urzędy czy inne placówki administracyjne. Coraz częściej również z nowoczesnych rozwiązań kontroli dostępu podnoszących bezpieczeństwo swoich podopiecznych korzystają placówki oświatowe – żłobki, przedszkola, szkoły, a także oddziały opieki zdrowotnej - szpitale, przychodnie, miejsca opieki dziennej etc. Wykorzystując możliwość pracy w sieci, szczególnie atrakcyjna może okazać się funkcja umożliwiająca zarządzanie rozproszonymi systemami kontroli dostępu z jednego miejsca. Ta opcja powinna zainteresować średnie i duże przedsiębiorstwa, których oddziały znajdują się w różnych miejscach.

Funkcjonalność kontroli dostępu może też zostać rozbudowana o system pomiaru czasu pracy. Może zarządzać nią indywidualny administrator lub wybrana grupa osób. W zależności od preferencji użytkowników sterowanie blokadą zapór fizycznych może odbywać się za pomocą, np. kart zbliżeniowych RFID, kodów czy danych biometrycznych. Zaawansowane technologicznie systemy kontroli bezpieczeństwa opierają się na algorytmach sztucznej inteligencji, dzięki czemu możliwa jest rejestracja ruchu lub identyfikacja osób.

W zależności od indywidualnych potrzeb, każdy system kontroli dostępu jest projektowany
i programowany inaczej, jednak jego podstawowymi elementami jest kontroler (czytnik kart zbliżeniowych bez lub z klawiaturą, czytnik linii papilarnych, konturu dłoni lub siatkówki oka – tzw. czytniki biometryczne), zwory elektromagnetyczne, zapory fizyczne (szlabany, bramy, furtki, śluzy itp.). Natomiast, gdy w systemie kontroli dostępu uwzględnione zostało rozliczenie czasu pracy, wówczas dodatkowe elementy to tablica i zegar rcp.

Interfach w swojej rozbudowanej ofercie usługowej, kompleksowo zajmuje się, m.in. systemami kontroli dostępu. Począwszy od identyfikacji potrzeb naszych Klientów, przez optymalne doradztwo w zakresie proponowanych rozwiązań, aż po specjalistyczny projekt i instalację.

Ochrona domu. Zostaw bezpieczny dom pod naszą kontrolą.

Ochrona domu. Zostaw bezpieczny dom pod naszą kontrolą.

Zaprojektujemy, zainstalujemy system alarmowy i będziemy monitorować alarm w Twoim domu w czasie wakacji. Sprawdź jak możemy zadbać o jego bezpieczeństwo.

Monitoring GPS samochodu to spadek zużycia paliwa nawet o 30%

Monitoring GPS samochodu to spadek zużycia paliwa nawet o 30%

Stacja monitorowania GPS floty to również możliwość tworzenia okresowych raportów z aktywności kierowców wraz z przypomnieniami o terminach ubezpieczeń czy przeglądów technicznych.

Jak to działa?

Odczyt pozycji pojazdów jest dokonywany dynamicznie i bazuje na konkretnych punktach pomiaru, aby dokładnie odwzorować pozycję i trasę przejazdu samochodu. System sam decyduje, w którym momencie dokona pomiaru pozycji. System działa na terenie Polski, ale jeśli użytkownik zdecyduje się na ponoszenie kosztów roamingu może wybrać funkcję „roaming” i monitorować swój pojazd on-line również za granicą.

 

Jakie informacje uzyskamy?
Lokalizacja GPS pozwala określić między innymi:

 • pozycję pojazdu,
 • prędkość pojazdu,
 • historię przebytych tras,
 • historię wykonanych postojów i punktów zatrzymania,
 • dynamikę jazdy i skali eksploatacji pojazdu,
 • poziom paliwa,
 • włączenia alarmu.

2020-06-01

Dzień Dziecka 2020

Dzień Dziecka 2020

Wszystkim dzieciakom małym i dużym przesyłamy serdeczne życzenia

2020-05-26

Dziś Dzień Mamy

Dziś Dzień Mamy

Wszystkim mamom przesyłamy
dziś serdeczne życzenia!

2020-05-05

System monitoringu wizyjnego ochroną hurtowni dropshippingowej

System monitoringu wizyjnego ochroną hurtowni dropshippingowej

Współpracujesz z kilkoma sklepami internetowymi oraz platformami sprzedażowymi? Klienci proszą Cię o udokumentowanie procesu pakowania i wysyłki twojego towaru? Nie wiesz, co możesz zrobić?

Z jakimi problemami mierzą się hurtownie dropshippingowe?


Ekspansja ruchu w internecie wywołana ograniczeniami w zakupach stacjonarnych może nieść za sobą szereg zagrożeń wynikających ze współpracy hurtowni i sklepów internetowych działających w modelu dropshippingu. Musimy wziąć pod uwagę współdziałanie kilku stron, z których każda chce chronić głównie własne interesy. Grupami tymi są hurtownie, platformy dropshippingowe, sklep internetowe, kurierzy oraz klienci końcowi. Im więcej zainteresowanych stron, tym większe zagrożenie naruszeń. Chcemy wesprzeć zwłaszcza hurtownie w jak najlepszej ochronie ich produktów i umożliwić dokumentowanie procesu wysyłki.

 

Jakie rozwiązania mamy dla hurtowni dropshippingowych?

Proponujemy instalacje kamer w miejscach związanych z pakowaniem i transportem towaru. Kamery zainstalowane powinny być w newralgicznych punktach umożliwiając rejestrację procesu pakowania, w taki sposób, aby łatwo można było zidentyfikować i wychwycić każdą przesyłkę. Obraz byłby rejestrowany i przechowywany w określonym czasie, co umożliwiałoby jego odtworzenie w momencie tego wymagającym. Taki ruch może uchronić samą hurtownię, ale także współpracujące z nią sklepy internetowe przed nieuczciwym wyłudzeniem ze strony klientów końcowych. Mogą oni twierdzić, że towar nie został wysłany z hurtowni, a opakowanie było puste. Możliwości rejestracji procesu wysyłki i w razie potrzeby możliwość przekazania takiego zapisu, podnosi wartość obsługi takiej hurtowni w oczach firm współpracujących, a co za tym idzie wzrost konkurencyjności na rynku hurtowni dropshippingowych.  Masz pytania? Skontaktuj się z Interfach.2020-04-16

Dyskretny pomiar temperatury ludzkiego ciała

Dyskretny pomiar temperatury ludzkiego ciała

Inteligentne funkcje kamer termowizyjnych

Z uwagi na wzrost zainteresowania szybkim pomiarem temperatury w obiektach o dużym natężeniu ludzi, chcielibyśmy zaprezentować kamery termowizyjne od firmy Hikvision. Kamery te dzięki podczerwieni są skuteczną metodą wykrywania podwyższonej temperatury w czasie rzeczywistym. Wystarczy jedna sekunda by dokonać takiego pomiaru temperatury oczywiście bez konieczności zbliżania się do badanego człowieka.

Gdzie można wykorzystać kamery termowizyjne?
Wszędzie tam gdzie przepływ ludzi jest znaczny:

 • galerie handlowe,
 • szpitale,
 • kina,
 • hotele,
 • lotniska,
 • dworce komunikacyjne,
 • szkoły,
 • urzędy.

 

 

Wchodząc w szczegóły techniczne kamer termowizyjnych, chcemy zaprezentować ich inteligentne funkcje: 

 • Technologia przetwarzania obrazu: Adaptive AGC, DDE, 3D DNR, NETD mniej niż 40 mk (@ 25 ° C, F # = 1,0)
 • Potężna funkcja analizy zachowania oparta na algorytmie głębokiego uczenia:
  - przekraczanie linii,
  - wtargnięcie,
  - wejście i wyjście z obszaru.
 • Niezawodna funkcja wywołania alarmu spoza zakresu zadanej temperatury.
 • Zaawansowany algorytm wykrywania pożaru.
 • Funkcja modułu termowizyjnego.
 • Czujnik rozdzielczości 160 × 120 (rozdzielczość obrazu wyjściowego to 320 × 240), czujnik wysokiej czułości, obsługa regulacji kontrastu.
 • Regulacja migawki w różnych trybach.
 • 3D DNR, 15 palet z regulacją kolorów, poprawa szczegółów obrazu

KNX - międzynarodowy standard w dziedzinie inteligentnych instalacji

KNX - międzynarodowy standard w dziedzinie inteligentnych instalacji

Umożliwia swobodną rozbudowę funkcjonalności automatyki budynkowej o dowolne urządzenia w standardzie KNX dostarczane przez niezależnych producentów z całego świata.

 

Mocną zaletą tego rozwiązania jest to, że nie musimy ograniczać się do jednego producenta. Jeśli tylko urządzenia są zgodne ze standardem KNX, będą ze sobą współpracować, niezależnie kto je wyprodukował.

Wybierając rozwiązania zgodne z tą normą możemy liczyć na łatwą rozbudowę systemu oraz szybką zmianę przeznaczenia poszczególnych pomieszczeń.

KNX integruje różne systemy:

 • systemy bezpieczeństwa,
 • zarządzania energią,
 • ogrzewania i klimatyzacji,
 • sterowania żaluzjami i markizami,
 • oświetlenia,
 • systemami multimedialnymi,
 • systemami wentylacji,

 

Wartości dla użytkownika

 • system spersonalizowany do indywidualnych oczekiwań użytkownika, oszczędność energii,
 • możliwość zdalnego sterowania z dowolnej lokalizacji przy pomocy bezpiecznych protokołów,
 • zarządzanie w ramach jednego systemu różnymi zintegrowanymi systemami, jak zarządzanie energią, oświetleniem czy multimediami,
 • możliwość integracji z zaawansowanym systemem alarmowym.

Wartości dla instalatora

 • brak ograniczeń co do wyboru producenta lub dedykowanego rozwiązania,
 • elastyczność pod względem modyfikacji i rozszerzenia funkcjonalności,
 • dostosowanie do wymagań klienta,
 • możliwość zdalnej konfiguracji,
 • niezależność – obsługa urządzeń pochodzących od różnych producentów.

2020-04-07

Radosnego Alleluja!

Radosnego Alleluja!

Serdeczne życzenia.

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
pragniemy złożyć życzenia zdrowia, obfitości
oraz wiosennego nastroju w gronie najbliższych.

Niech w sercach i domach zagości pokój
oraz nadzieja odradzającego się życia
składa

Interfach.

2020-03-16

Koronawirus a kamera termowizyjna

Koronawirus a kamera termowizyjna

Dyskretny pomiar temperatury. Rozwiązania termograficzne.

Kamery termowizyjne dzięki podczerwieni są skuteczną metodą wykrywania podwyższonej temperatury w czasie rzeczywistym. Nowe lotniska w Azji po doświadczeniu z epidemią Sars oraz ptasiej grypy wyposażone są najczęściej w nowoczesne bramki z kamerami termowizyjnymi.

Gdzie można wykorzystać kamery termowizyjne? Wszędzie tam gdzie przepływ ludzi jest znaczny:

 • szkoły,
 • urzędy,
 • szpitale,
 • lotniska,
 • dworce komunikacyjne,
 • budynki handlowe.

2020-01-16

Jaki system alarmowy wybrać? Przewodowy czy bezprzewodowy?

Jaki system alarmowy wybrać? Przewodowy czy bezprzewodowy?

Te dwa rozwiązania mają swoje plusy i minusy. Rozpatrując tylko sam sposób komunikacji między urządzeniami, możemy wymienić kilka ich cech i zastosowań.

System alarmowy bezprzewodowy jest szybki i prosty w montażu oraz nie wymaga przeróbek okablowania. Komunikacja w takim systemie odbywa się drogą radiową, a urządzenia wyposażone są we własne baterie zasilające. Instaluje się go, jeśli są odpowiednie warunki techniczne (dobry zasięg i brak zakłóceń) oraz jeśli brak jest możliwości technicznych dla klasycznej instalacji przewodowej. Bardzo dobrze sprawdza się również, gdy instalacja ma być tymczasowa, ponieważ łatwo ją zdemontować i przenieść w inne miejsce. Niestety ma ona swoje ograniczenia. Elementy bezprzewodowe powinny podlegać ciągłej kontroli pod względem zasięgu oraz działania, dlatego klasyczna instalacja przewodowa zwłaszcza przy długim użytkowaniu wydaje się stabilniejsza.

 

System alarmowy przewodowy wymaga przemyślenia i porządnego projektu przed jego montażem. Dobrym rozwiązaniem są podtynkowe bruzdy do wprowadzenia nowych przewodów bez konieczności wykonania prac remontowych w ścianach. Jeśli jednak nie ma takiej możliwości trzeba liczyć się z dodatkowymi przeróbkami budowlanymi, co przy krótkim czasie użytkowania nie ma sensu ponosić wysokich kosztów inwestycji. Alarmowy system przewodowy jeśli jest dobrze zaprojektowany będzie służył nam długie lata, a komunikacja urządzeń nie będzie nam sprawiać większych problemów, ponieważ jest stabilniejszy i pewniejszy w działaniu.

Ile kosztuje usługa instalacji alarmu?

Ile kosztuje usługa instalacji alarmu?

Jaka jest cena alarmu?

Cena za  alarm zależy od jego funkcjonalności oraz wielkości, a koszty plasują się od 2000 zł przy prostym do kilkunastu tysięcy i więcej przy rozszerzonym alarmie. Dużo też zależy od klasy urządzeń. Jako dystrybutor polecamy te, które są przez nas testowane i sprawdzane.

Alarm (System Sygnalizacji Włamania i Napadu - SSWiN) składa się z połączonych ze sobą urządzeń w celu ochrony wyznaczonego obszaru zamkniętego lub otwartego. Najlepszy system alarmowy powinien chronić w taki sposób, aby móc odpowiednio szybko reagować na rzeczywiste zagrożenia. Natomiast nieodpowiednio zaprojektowany system generuje wiele alarmów fałszywych, a wszystko zależy od kilku czynników:

 • wiedzy i doświadczenia instalatora alarmu,
 • odpowiednio dobranych i sprawdzonych urządzeń systemu alarmowego,
 • istotną rolę odgrywają warunki otoczenia.
Centrala alarmowa

Zarządza całym systemem. Odbiera informacje z urządzeń (czujek czy manipulatorów), przetwarza i przekazuje je dalej wg zaprojektowanych założeń. Użytkownik powinien zadbać o jej bezpieczeństwo i zlokalizować ją w miejscach trudno dostępnych.

Producenci central alarmowych: Satel, Ropam, Genevo.

Manipulator

Jest komunikatorem między centralą alarmową a użytkownikiem. Dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu możemy programować, dodawać nowe funkcjonalności i rozszerzać system o nowe urządzenia. Tablet, telefon czy pilot również mogą pełnić funkcję manipulatora.

Producenci manipulatorów: Satel, Ropam, Genevo, Elmes Elektronik.

Czujki

To proste urządzenie reagujące na niepożądane zmiany w otoczeniu. Mamy do wyboru takie czujki:
- wewnętrzne - dualne, dymu, gazów, kontaktrony, podczerwieni PIR, wibracyjne, sejsmiczne, stłuczenia szkła, zalania,
- zewnętrzne - podczerwieni PIR, kurtynowy czujnik ruchu, dualne,

Producenci czujek: Satel, Opteks, Pyronix, Alarmtech Polska, Bosch.

Sygnalizator

Urządzenie akustyczne, optyczne lub akustyczno - optyczne, które sterowane za pomocą centrali alarmowej sygnalizuje o zaistniałym zdarzeniu.

Producenci sygnalizatorów: Satel, Elemes Elektronik, Pulsar, Pyronix, Roger, Ropam Elektronik.

Obudowa

To metalowa lub plastykowa skrzynka wolnostojąca lub natynkowa o różnej wielkości, przeznaczona do ochrony i okrycia elementów systemu zabezpieczeń jak centrala, akumulator, manipulator i inne moduły.

Producenci obudowy: Satel, Ropam, Pulsar.

Akumulator

Aby zabezpieczyć system alarmowy przed brakiem zasilania, należy do niego dołączyć urządzenie gromadzące energię elektryczną, takie jak akumulator.

Producenci akumulatorów: Alarmtech, Europower.

Okablowanie

Nie mniej istotną sprawą od alarmu jest odpowiednia infrastruktura przewodów zasilania przygotowana pod system alarmowy.

Dodatkowe urządzenia

- moduły wejść/wyjść (ekspandery)
- kontrolery systemu bezprzewodowego
- moduły komunikacyjne GSM (jeśli nie są zintegrowane w centrali)
- aplikacja do zdalnego sterowania systemem (musi być kompatybilna z centralą alarmową).

Usługa instalacji

Myśląc o instalacji systemu alarmowego musimy wziąć pod uwagę nie tylko same urządzenia, ale również usługę instalacji, czyli kogoś kto nam taki system zamontuje i zaprogramuje, a w przyszłości możemy zdecydować się na opiekę i konserwację.

2019-12-09

Kamery ze sztuczną inteligencją

Kamery ze sztuczną inteligencją

Według Instytutu Transportu Samochodowego telefony komórkowe stały się przyczyną nawet co czwartego wypadku na polskich drogach.

Dziś kiedy liczba samochodów wciąż wzrasta, a prędkość z jaką się poruszają wzrasta jeszcze szybciej, musimy w szczególny sposób zadbać o bezpieczeństwo jazdy. Większy nacisk powinniśmy położyć nie tylko na ograniczenie prędkości, ale również na uważność i ostrożność, dlatego tak ważne jest wyeliminowanie wszelkich rozpraszających kierowców bodźców.

Kamery ze sztuczną inteligencją zdobywają coraz większą popularność w ich powszechnym zastosowaniu. Pojawiają się państwa, które coraz śmielej wdrażają rozwiązania telewizji przemysłowej w przestrzeni publicznej. Przykładem jest tu Australijski rząd, który chcąc ograniczyć liczbę kierowców korzystających z telefonów komórkowych podczas jazdy samochodem, wprowadził w systemie monitoringu miejskiego kamery ze sztuczną inteligencją AI (artificial intelligence).

Dzięki zaawansowanemu algorytmowi nauki kamery AI potrafią wykryć, zarejestrować i porównać dane z danymi wyjściowymi. Kierowcy korzystający z telefonów komórkowych będą mogli być zidentyfikowani, a zarejestrowany obraz zostanie przesłany odpowiednim służbom.

Na ten moment jest to program pilotażowy i w tym czasie nie będą naliczane kary grzywny, później jednak ich wysokość wyniesie 344 AUD (ok. 912 zł) i pięć punktów karnych , a w strefach szkolnych kara sięgnie 457 AUD (ok. 1211 zł).

Testy wykazały, że w ciągu 5 lat takie działania mogą zapobiec 100 śmiertelnym wypadkom.

 

Źródło: https://www.komputerswiat.pl

2020-01-02

Spotkanie Wigilijne

Spotkanie Wigilijne

Fotorelacja z Wigilii Interfach 2019

Mieliśmy okazję wspólnie usiąść przy stole, aby odpocząć i spędzić miło czas. Tym razem gościliśmy w La Melisa Cafe and Restaurant. Niech spełnią się wszystkie życzenia, które usłyszeliśmy. Więcej zdjęć jest na naszym Fanpage zachęcamy do odwiedzenia.

Przyjedź
Radom, ul. Chorzowska 13a
Napisz lub zadzwoń
interfach@interfach.pl
Zadzwoń
48 3 400 600
Copyright 2019 Interfach