icon Ochrona fizyczna osób i mienia

Ochrona fizyczna osób i mienia

Nasza usługa ochrony osobistej polega na stałej obecności pracowników Interfach przy ochranianej osobie VIP lub na wyznaczonym obiekcie czy obszarze.

Na czym polega nasza usługa ochrony fizycznej?

Rozpoczynamy od analizy potrzeb obiektu i jego otoczenia, a na jej podstawie proponujemy plan ochrony, który zawsze dostosowany jest do indywidualnych wymagań naszych klientów i uwzględnia specyfikę jego działalności. Analiza zawiera realne i potencjalne zagrożenia, opisuje sposób działań ochronnych oraz specjalne procedury zachowań w sytuacjach kryzysowych związanych z podwyższonym poziomem ryzyka. W ofercie dla VIP znajdują się usługi lokalizacji i wykrywania podsłuchów.

Posiadamy niezbędne koncesje MSWiA do świadczenia usług ochrony fizycznej.

 

 

W jakim zakresie ochrony fizycznej działamy?

Ochrona osób VIP

Interfach Radom oferuje usługę ochrony osobistej nawet dla szczególnie wymagającego grona klientów, które z racji pozycji społecznej, wykonywanego zawodu bądź statusu finansowego lub innych względów są narażone na zagrożenie bezpieczeństwa. Pracownicy ochrony Interfach realizują zadania ochrony bez ingerencji w życie prywatne klientów, przy zachowaniu dyskrecji i poufności informacji.

Ochrona obiektów

Pracownicy ochrony fizycznej Interfach Radom dzięki stałej obecności w strzeżonym obiekcie zapobiegają wszelkim próbom kradzieży, włamania, dewastacji i niszczenia mienia, czuwają nad bezpieczeństwem osób i mienia, wykonują czynności związane z kontrolą ruchu osobowego i towarowego oraz kontrolą stanu trzeźwości pracowników zleceniodawcy. Prowadzimy również usługi o charakterze ochronno-recepcyjnym oraz usługi o charakterze dozorowym połączone z wykonywaniem drobnych czynności porządkowych w obrębie obiektu.

Chronimy kompleksowo obiekty podlegające obowiązkowej ochronie z mocy przepisów prawa. Na zlecenie kierowników takich obiektów opracowujemy plany ochrony, uzgadniane z policją.

Konwoje

Realizowane przez nas zadania konwojowe spełniają wymogi określone przepisami Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.

Pracownicy zespołu konwojującego wyposażeni są w broń palną bojową, środki łączności oraz środki techniczne niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa podczas wykonywania zadania. Procedura konwojowania wartości pieniężnych jest ustalona zgodnie z analizą potrzeb i wymagań klienta i realizowana ściśle z harmonogramem działań.

Wykonujemy usługi ochrony transportowanych wartości pieniężnych, ochrony pracowników przewożących te wartości tzw. konwój kasjera z gotówką oraz usługi transportu i ochrony pakietów z gotówką. Ponadto usługi konwojowania przedmiotów wartościowych, ochrony transportów drogowych ładunków specjalnych, w tym broni palnej lub jej istotnych elementów. Interfach znajduje się na liście firm dopuszczonych do konwojowania ładunków specjalnych na rzecz Agencji Mienia Wojskowego.

Ochrona imprez Radom

Pracownicy obsługujący imprezy masowe przechodzą kompleksowe przeszkolenie m.in. z zakresu bezpieczeństwa, psychologicznego podejścia w rozmowach z uczestnikami oraz postępowania z ludźmi po spożyciu alkoholu, zażyciu środków psychotropowych lub zachowujących się szczególnie agresywnie. Ważna jest również doskonała znajomość topografii danego obiektu oraz ustalenie zakresu kompetencji poszczególnych pracowników. Przed wejściem na teren danego wydarzenia zamieszczany jest regulamin. Pracownicy ochrony Interfach posiadają uniformy służbowe, środki przymusu bezpośredniego oraz środki łączności zapewniające komunikację pomiędzy pracownikami, Stacją Monitorowania Alarmów i grupami interwencyjnymi. Dzięki temu można szybko wezwać policję, pogotowie ratunkowe, straż pożarną czy inne służby.

Czym wyróżnia się nasza ochrona spośród innych firm na rynku?

Ochrona fizyczna Interfach spełnia wymogi ustawowe Specjalistycznych Uzbrojonych Formacji Ochronnych (SUFO). Usługi ochrony fizycznej realizowane są dla szerokiej gamy klientów, w tym dla klientów biznesowych, dla których systemy ochrony opracowywane są indywidualnie.

Ochrona wewnętrzna i zewnętrzna obiektu ogranicza ryzyko wystąpienia szkód przestępstw i wykroczeń przeciwko mieniu. System ochrony jest opracowany na podstawie analizy potrzeb i potencjalnych zagrożeń, które uwzględniają także specyfikę działalności klienta. Przy opracowaniu planu i modelu ochrony staramy się uwzględniać możliwości finansowe klienta.

Pracownicy ochrony Interfach posiadają uniformy służbowe, środki przymusu bezpośredniego oraz środki łączności zapewniające komunikację pomiędzy pracownikami, Stacją Monitorowania Alarmów i grupami interwencyjnymi. Wykonanie zadań przez pracowników ochrony jest kontrolowane przez elektroniczny system kontroli obchodów zainstalowany na obiekcie. 

Myślisz o ochronie fizycznej? Zapytaj!

Gdzie skierować odpowiedź?

Oddzwonić?

FAQ

Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania

Co wpływa na wysokość ceny za usługę ochrony fizycznej?

Oprócz typowych kwestii branych pod uwagę przy analizie takich, jak rodzaj i wielkość obiektu, czas pracy i ilość pracowników ochrony na danym obiekcie, równie ważne jest, czy dany obiekt wyposażony jest w pomieszczenie socjalne dla pracownika ochrony oraz czy mają być prowadzone dodatkowe prace porządkowe.

Zadaj pytanie

Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych specjalistów.

Przyjedź
Radom, ul. Chorzowska 13a
Napisz lub zadzwoń
interfach@interfach.pl
Zadzwoń
48 3 400 600
Copyright 2019 Interfach