icon SSP - systemy sygnalizacji pożaru

SSP - systemy sygnalizacji pożaru

Wszystkie elementy systemów są atestowane i posiadają wymagane świadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej. Nasze urządzenia spełniają wymagania norm europejskich.

Systemy Sygnalizacji Pożaru są uregulowane przepisami prawa.

Określają je między innymi Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Co Interfach może zaproponować Tobie w zakresie systemów sygnalizacji pożarowej?

Monitorowanie systemów przeciwpożarowych

W skład systemu monitoringu pożarowego wchodzi: system transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych oraz dwa rodzaje centrów odbiorczych - centrum odbiorcze alarmów pożarowych (COAP) obsługiwane przez PSP i centrum odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych (COSU) obsługiwane przez operatora systemu monitoringu.

Monitorowanie alarmów pożarowych od lat ma uregulowane podstawy prawne. Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej w art. 5 nakłada na właścicieli lub zarządców obowiązek założenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych, a w rozdziale 6 Rozporządzenia z dnia 07.06.2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji określił rodzaje obiektów, w których jest wymagana instalacja sygnalizacyjno-alarmowa.

 

 

Instalowanie systemów przeciwpożarowych

Nowoczesne systemy sygnalizacji pożarowej zintegrowane są z systemami oddymiania. Zatem jeśli dojdzie do pożaru, mogą sterować pracą urządzeń kontroli dostępu oraz starować układami automatyki przewietrzenia.

Trzonem systemu jest centrala sygnalizacji pożarowej, która odpowiada za przyjmowanie, rejestrację i przesyłanie sygnałów płynących od czujek pożarowych. Centrale są wyposażone  w układy nadzorujące sprawność systemów.

Serwis i konserwacja techniczna systemów przeciwpożarowych

Na zarządcach i właścicielach niektórych obiektów prawo nakłada obowiązek dbania o utrzymanie w ciągłej sprawności stan urządzeń systemu przeciwpożarowego. Zalecamy przeprowadzanie konserwacji raz na kwartał. Przeglądy takie kontroluje jednostka Państwowej Straży Pożarnej.

Oferujemy szybkie i niezawodne usługi serwisu  urządzeń przeciwpożarowych. Nasz serwis działa 24 godziny na dobę i w razie potrzeby w kilka minut dojedzie do obiektu, by usunąć usterkę systemu przeciwpożarowego.

Zapytaj o systemy przeciwpożarowe. Jakiego rozwiązania szukasz?

Zaznacz jedną lub kilka usług o które chcesz zapytać.

m2

Gdzie skierować odpowiedź?

Oddzwonić?

FAQ

Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania

W jakich obiektach wymagane jest stosowanie sygnalizacji przeciwpożarowej?

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej wymienia następujące obiekty:

 1. budynki handlowe lub wystawowe:
  - jednokondygnacyjne o powierzchni strefy pożarowej powyżej 5 000 m2,
  - wielokondygnacyjne o powierzchni strefy pożarowej powyżej 2 500 m2;
 2. teatry o liczbie miejsc powyżej 300;
 3. kina o liczbie miejsc powyżej 600;
 4. budynki o liczbie miejsc służących celom gastronomicznym powyżej 300;
 5. salach widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc powyżej 1 500;
 6. szpitale, z wyjątkiem psychiatrycznych, oraz w sanatoriach - o liczbie łóżek powyżej 200 w budynku;
 7. szpitale psychiatryczne o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku;
 8. domy pomocy społecznej i ośrodki rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych o liczbie łóżek powyżej 100 w
 9. budynki;
 10. zakłady pracy zatrudniające powyżej 100 osób niepełnosprawnych w budynku;
 11. budynki użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych;
 12. budynki zamieszkania zbiorowego, w których przewidywany okres pobytu tych samych osób przekracza trzy doby, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200;
 13. budynki zamieszkania zbiorowego niewymienionych w pkt 11, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 50;
 14. archiwa wyznaczone przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych;
 15. muzea oraz zabytki budowlane, wyznaczonych przez Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej;
 16. ośrodki elektronicznego przetwarzania danych o zasięgu krajowym, wojewódzkim i w urzędach obsługujących organy administracji rządowej;
 17. centrale telefoniczne o pojemności powyżej 10 000 numerów i centralach telefonicznych tranzytowych o pojemności 5 000-10 000 numerów, o znaczeniu miejscowym lub regionalnym;
 18. garaże podziemne, w których strefa pożarowa przekracza 1 500 m2 lub obejmujących więcej niż jedną kondygnację podziemną;
 19. stacje metra i stacjach kolei podziemnych
 20. dworce i porty, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyżej 500 osób;
 21. banki, w których strefa pożarowa zawierająca salę operacyjną ma powierzchnię przekraczającą 500 m2;
 22. biblioteki, których zbiory w całości lub w części tworzą narodowy zasób biblioteczny.

Zadaj pytanie

Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych specjalistów.

Przyjedź
Radom, ul. Chorzowska 13a
Napisz lub zadzwoń
interfach@interfach.pl
Zadzwoń
48 3 400 600
Copyright 2019 Interfach