Inteligentny monitoring wizyjny - czyli sztuczna inteligencja w służbie naszego bezpieczeństwa

Inteligentny monitoring wizyjny - czyli sztuczna inteligencja w służbie naszego bezpieczeństwa

Inteligentny zdalny monitoring wizyjny jest coraz chętniej wybieranym rozwiązaniem, gwarantującym nie tylko uzyskanie całościowego obrazu monitorowanego obiektu, ale także zmniejszenie kosztów związanych z jego ochroną fizyczną. Gdzie zatem takie rozwiązanie może być stosowane i dlaczego warto poznać wszystkie jego zalety? Zapraszamy do zapoznania się z artykułem, w którym poza odpowiedziami na powyższe pytania, w sześciu krokach przeprowadzimy Was przez szybki kurs wiedzy związanej z zastosowaniem algorytmów sztucznej inteligencji w branży security.

Jak już wspomnieliśmy, stosowanie rozwiązań z zakresu inteligentnego zdalnego monitoringu wizyjnego to w porównaniu z utrzymywaniem tradycyjnej ochrony fizycznej, przede wszystkim znacznie niższe koszty i co najważniejsze, zdecydowanie wyższe standardy zabezpieczeń. Przy tak przedstawionym zagadnieniu, niektórzy nasi czytelnicy mogą odnieść wrażenie, iż chcemy przez to powiedzieć, że nieuchronnie zbliża się czas, gdy maszyny będą w stanie jednak zastąpić człowieka. Otóż nic bardziej mylnego! I mówimy to pomimo naszej fascynacji nowymi inteligentnymi rozwiązaniami, które z powodzeniem wdrażane są również w branży security. 

Jednak w trosce o dostarczanie naszym klientom profesjonalnych usług opartych o nowoczesne, innowacyjne, ale jednocześnie sprawdzone i pewne usługi związane z ochroną ich mienia, chętnie proponujemy im rozwiązania najbardziej aktualne, czyli takie, które zmierzają ku pełnej optymalizacji ich możliwości rozpatrywanych na różnych poziomach działalności przedsiębiorstwa. 

Zadania z zakresu zabezpieczeń technicznych coraz częściej rozwiązuje się wykorzystując inteligentne metody, a właściwie powszechnie stosuje się algorytmy sztucznej inteligencji. Gdzie więc je stosować by jak najlepiej spełniały one swoją funkcję i dlaczego warto zastanowić się na wdrożeniem tego typu systemu u siebie w firmie? 

  1. Jak już wspomnieliśmy - niższe koszty. Podczas, gdy ogólnoświatowe rynki zmagają się z różnymi problemami, na które wpływ mają złożone procesy społeczno-gospodarcze, warto bliżej przyjrzeć się rozwiązaniom opartym o zastosowanie sztucznej inteligencji, w tym algorytmy deep learning, czyli algorytmy głębokiego uczenia się. Dlaczego? Monitoring funkcjonujący w oparciu o tą technologię, pomimo braku pracowników ochrony fizycznej na miejscu, zdalnie nadal jest pod nadzorem człowieka. W momencie wykrycia niepożądanej sytuacji sygnał odbierają bowiem operatorzy SMA - Stacji Monitorowania Alarmów, którzy w razie konieczności wzywają na miejsce patrol oraz powiadamiają osoby upoważnione. Jeśli natomiast sytuacja tego wymaga powiadamiają też odpowiednie służby publiczne. 

  2. Kolejnym plusem bezpośrednio wpływającym na obniżenie kosztów utrzymania tego typu ochrony obiektów, jest zniwelowanie występowania nieuzasadnionych alarmów, wywołujących najczęściej interwencję patrolu, co jak wiemy, wpływa na znaczne podwyższenie comiesięcznych rachunków związanych z ochroną fizyczną. W jaki sposób niwelowane jest powstawanie fałszywych alarmów? Jednym z nich jest możliwość oznaczenia takich obiektów jak np. spadające liście czy przebiegające przez monitorowany obszar mniejszych zwierząt, które w znacznej mierze powodują uruchamianie fałszywych alarmów.

  3. Poza znacznym obniżeniem kosztów, jak już wspomnieliśmy znaczącą zwiększa się poziom bezpieczeństwa. W porównaniu z możliwościami człowieka, system inteligentnego zdalnego monitoringu wizyjnego jest w stanie objąć swoim zasięgiem cały chroniony obszar, podczas gdy człowiek ma możliwość być w danym momencie tylko w jednym miejscu.

  4. Poważną przesłanką do przejścia z tradycyjnej ochrony fizycznej na ochronę monitoringiem zdalnym, jest także z pewnością inteligentna analiza oraz możliwość archiwizacji informacji dotyczących danych zdarzeń. Dzięki temu możemy do nich wracać, ale także analizować w celu podjęcia kroków zapobiegających tego typu zdarzeniom niepożądanym.

  5. Prewencja, to kolejny istotny powód, dla którego warto zastanowić się nad wdrożeniem tego typu zabezpieczenia technicznego. Sama obecność systemów wizyjnych w postaci kamer rozmieszczonych w różnych miejscach chronionej posesji jest skutecznym tzw. "odstraszaczem".

  6. Ostatnią w tym zestawieniu, choć nie ostateczną, jeśli chodzi o wachlarz możliwości jakie daje inteligentny zdalny monitoring wizyjny, zaletą tego rozwiązanie jest możliwość wdrożenia inteligentnej, zdalnej kontroli dostępu. Z czym wiąże się ta funkcjonalność? Daje nam ona możliwość projektowania najlepiej dopasowanych do naszych potrzeb scenariuszy dotyczących wejść i wyjść na i poza teren chronionego obszaru. Ponadto, takim oznaczeniom podlega również czas, jak i konkretne strefy pracy. 

Przyjedź
Radom, ul. Chorzowska 13a
Napisz lub zadzwoń
interfach@interfach.pl
Zadzwoń
48 3 400 600
Copyright 2019 Interfach