Zgłoś awarię
telefon kontaktowy 48 3 655 580

Ochrona mienia i osób Radom

Strona główna   /   Klient indywidualny   /   Ochrona fizyczna   /   Ochrona osób i obiektów

Interfach Radom to przede wszystkim monitoring, ale także Agencja Ochrony. Ochraniamy wasze domy, firmy, was samych, a także imprezy, konwoje i obiekty.

Ochrona osób


Ochrona osobista polega na stałej obecności pracowników Interfach Radom przy ochranianej osobie. Interfach oferuje usługę ochrony osobistej nawet dla szczególnie wymagającego grona klientów, które z racji pozycji społecznej, wykonywanego zawodu bądź statusu finansowego lub innych względów są narażone na zagrożenie bezpieczeństwa (VIP).


Plan ochrony zawsze dostosowany jest do indywidualnych wymagań naszych klientów. Zawiera analizę realnych i potencjalnych zagrożeń, opisuje sposób działań ochronnych oraz specjalne procedury zachowań w sytuacjach kryzysowych związanych z podwyższonym poziomem ryzyka. W ofercie dla VIP znajdują się usługi lokalizacji i wykrywania podsłuchów.


Pracownicy ochrony Interfach realizują zadania ochrony bez ingerencji w życie prywatne klientów, przy zachowaniu dyskrecji i poufności informacji.

 


Ochrona obiektów


Pracownicy ochrony fizycznej Interfach Radom dzięki stałej obecności w strzeżonym obiekcie zapobiegają wszelkim próbom kradzieży, włamania, dewastacji i niszczenia mienia, czuwają nad bezpieczeństwem osób i mienia, wykonują czynności związane z kontrolą ruchu osobowego i towarowego oraz kontrolą stanu trzeźwości pracowników zleceniodawcy.


Ochrona wewnętrzna i zewnętrzna obiektu ogranicza ryzyko wystąpienia szkód przestępstw i wykroczeń przeciwko mieniu. System ochrony jest opracowany na podstawie analizy potrzeb i potencjalnych zagrożeń, które uwzględniają także specyfikę działalności klienta. Przy opracowaniu planu i modelu ochrony staramy się uwzględniać możliwości finansowe klienta.


Pracownicy ochrony Interfach posiadają uniformy służbowe, środki przymusu bezpośredniego oraz środki łączności zapewniające komunikację pomiędzy pracownikami, Stacją Monitorowania Alarmów i grupami interwencyjnymi. Wykonanie zadań przez pracowników ochrony jest kontrolowane przez elektroniczny system kontroli obchodów zainstalowany na obiekcie.


Ochrona fizyczna Interfach spełnia wymogi ustawowe Specjalistycznych Uzbrojonych Formacji Ochronnych (SUFO). Usługi ochrony fizycznej realizowane są dla szerokiej gamy klientów, w tym dla klientów biznesowych, dla których systemy ochrony opracowywane są indywidualnie. Prowadzimy również usługi o charakterze ochronno-recepcyjnym oraz usługi o charakterze dozorowym połączone z wykonywaniem drobnych czynności porządkowych w obrębie obiektu.


Chronimy kompleksowo obiekty podlegające obowiązkowej ochronie z mocy przepisów prawa. Na zlecenie kierowników takich obiektów opracowujemy plany ochrony, uzgadniane z policją.

 


Konwoje


Interfach oferuje profesjonalne usługi polegające na ochronie transportowanych wartości pieniężnych lub ochronie pracowników przewożących te wartości realizowane w formie tzw. konwoju kasjera z gotówką. Oferujemy także usługi w formie inkasa, polegającego na transporcie i ochronie specjalnie przygotowanych pakietów z gotówką, bez sprawdzania ich zawartości i bez obecności pracownika zleceniodawcy w konwoju.


Pracownicy zespołu konwojującego wyposażeni są w broń palną bojową, środki łączności oraz środki techniczne niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa podczas wykonywania zadania. Procedura konwojowania wartości pieniężnych jest ustalona zgodnie z analizą potrzeb i wymagań klienta i realizowana ściśle z harmonogramem działań. Realizowane przez nas zadania konwojowe spełniają wymogi określone przepisami Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.


Wykonujemy ponadto usługi konwojowania przedmiotów wartościowych, ochrony transportów drogowych ładunków specjalnych, w tym broni palnej lub jej istotnych elementów. Interfach znajduje się na liście firm dopuszczonych do konwojowania ładunków specjalnych na rzecz Agencji Mienia Wojskowego.

 


Ochrona imprez Radom

 

Zdajemy sobie sprawę z tego, że imprezy masowe wymagają szczególnej ochrony i zabezpieczenia. Przepisy prawne oraz szczególny charakter tych imprez i związanych z nimi potencjalnych zagrożeń nakładają na organizatorów tego typu imprez szczególne obowiązki. Istotny jest tu odpowiedni dobór i szkolenie pracowników ochrony na tego rodzaju wydarzenia.

Pracownicy obsługujący imprezy masowe przechodzą kompleksowe przeszkolenie m.in. z zakresu bezpieczeństwa, psychologicznego podejścia w rozmowach z uczestnikami oraz postępowania z ludźmi po spożyciu alkoholu, zażyciu środków psychotropowych lub zachowujących się szczególnie agresywnie. Ważna jest również doskonała znajomość topografii danego obiektu oraz ustalenie zakresu kompetencji poszczególnych pracowników. Przed imprezą jest ustalany strój, jednakowy dla wszystkich pracowników. Przed wejściem na teren danego wydarzenia zamieszczany jest regulamin. Poszczególni pracownicy ochrony kontaktują się ze sobą i z Centrum Operacyjnym za pośrednictwem łączności radiowej. Dzięki temu można szybko wezwać policję, pogotowie ratunkowe, straż pożarną czy inne służby.     

Warto przy opracowaniu planu ochrony już na wczesnym etapie podjąć współpracę z organizatorami imprezy. Pod uwagę trzeba wziąć stopień zagrożenia i liczbę uczestników, dzięki czemu można dopasować zakres ochrony do wielkości obiektu. Przygotowując się do obsługi imprezy, bierzemy również pod uwagę takie czynniki jak umundurowanie pracowników czy specjalne wymagania organizatorów co do ochrony.

 Jeżeli potrzebują Państwo więcej informacji lub są zainteresowani usługami z zakresu ochrony fizycznej, zapraszamy do kontaktu z naszym specjalistą Czesławem Warchołem.

NOSPMc.warchol@interfach.pl

 

 48 3 400 600
telefon kontaktowy 48 3 655 580
UL. CHORZOWSKA 13A
26-600 RADOM
Monitoring Systemy alarmowe Telewizja przemysłowa teleinformatyka systemy_ppoz dół ochrona fizyczna Serwis Techniczny