Zgłoś awarię
telefon kontaktowy 48 3 655 580

Kontrola dostępu i rejestracja czasu pracy

Strona główna   /   Klient biznesowy   /   Zabezpieczenia   /   Kontrola dostępu i rejestracja czasu pracy

Systemy kontroli dostępu pozwalają:

 •     kontrolować ruch osób i mienia,
 •     sprawować nadzór nad dostępem do wydzielonych obszarów,
 •     rejestrować wejścia i wyjścia,
 •     zautomatyzować funkcje kontroli ruchu,
 •     rejestrować czas pracy,


Podstawowym elementem składowym systemu kontroli dostępu jest nośnik informacji identyfikator (np. karta magnetyczna, karta zbliżeniowa). Za pomocą czytników umieszczonych w pobliżu przejść informacja zawarta w identyfikatorze jest przesyłana do centrali systemu KD i tam zapamiętywana. Centrala jednocześnie może sterować zamkami w przejściach, windami lub systemem alarmowym.

Szczególnym przypadkiem systemu Kontroli Dostępu jest System Rejestracji Czasu Pracy (RCP). System ten posiada specjalistyczne oprogramowanie i terminale (czytniki).

Korzyści z wprowadzenia systemu RCP to:

 • spełnienie wymogów Kodeksu Pracy, art. 129/11 (Ewidencja czasu pracy): "Pracodawca jest obowiązany prowadzić ewidencję czasu pracy, z uwzględnieniem pracy w godzinach nadliczbowych. Pracodawca udostępnia tę ewidencję pracownikowi na jego żądanie.",
 • podniesienie dyscypliny pracy,
 • efektywne rozliczanie pracowników z przepracowanego czasu,
 • kontrola ruchu osobowego w firmie,
 • zabezpieczenie pomieszczeń.


System RCP umożliwia:

 • rejestrowanie wejścia / wyjścia pracownika,
 • rejestrację PRYWATNYCH I SŁUŻBOWYCH wyjść z pracy,
 • kontrolę pracy portierów i strażników (zwłaszcza w porze nocnej),
 • kontrolę (blokadę) dostępu do urządzeń, pomieszczeń i zakładów,
 • przekazywanie komunikatów pracownikom,
 • zapis danych w banku danych,
 • wydruk (wyświetlanie) informacji o bilansie czasu pracy każdego pracownika (działu), absencjach i urlopach,
 • sortowanie informacji o pracownikach według zadanego klucza,
 • wydruk zestawień według różnych zadanych kryteriów,
 • przekazywanie danych do zakładowego systemu kadrowo-płacowego.

 

Systemy kontroli dostępu są również cennym uzupełnieniem ochrony fizycznej i monitoringu obiektów w zakresie bezpieczeństwa osób i mienia.

Jeżeli potrzebują Państwo więcej informacji lub są Państwo zainteresowani instalacją takiego systemu, prosimy o kontakt z naszym specjalistą inż. Dariuszem Chorosiem.

NOSPMd.choros@interfach.pl48 3 400 600
telefon kontaktowy 48 3 655 580
UL. CHORZOWSKA 13A
26-600 RADOM
Monitoring Systemy alarmowe Telewizja przemysłowa teleinformatyka systemy_ppoz dół ochrona fizyczna Serwis Techniczny