Zgłoś awarię
telefon kontaktowy 48 3 655 580

Oferta promocyjna

Regulamin promocji


Promocja dotyczy: oferty promocyjnej na zakup usługi monitoringu systemu alarmowego. W ramach promocji Klient, który:

 1. nie posiada usługi monitoringu w firmie Interfach, jest uprawniony do jednorazowego skorzystania z oferty promocyjnej określonej w §2 Zasady promocji pkt.1 dla nowego Klienta;
 2. posiada usługę monitoringu w firmie Interfach, jest uprawniony do jednorazowego skorzystania w ramach jednej umowy z oferty promocyjnej określonej w §2 Zasady promocji pkt.2 dla obecnego Klienta.


Czas trwania promocji: 23.11.2018 - 31.12.2018.


§1 Definicje

 

 1. Promocję organizuje Interfach S.C. z siedzibą w Radomiu, przy ul. Chorzowskiej 13a.
 2. Obecny Klient – obecny odbiorca usługi monitoringu systemu alarmowego od firmy Interfach.
 3. Nowy Klient – przyszły odbiorca usługi monitoringu systemu alarmowego od firmy Interfach.
 4. Polecony Klient – przyszły odbiorca usługi monitoringu zaproszony do współpracy z firmą Interfach przez Klienta lub nowego Klienta.
 5. Gratis - wysokość opłaty w okresie promocyjnym za usługę monitoringu alarmowego, która wynosi 1 zł za każdy mieciąc przez pierwsze trzy miesiące od podpisania umowy, a czwartego pełnego miesiąca umowy zapłaci o 3 zł mniej od kwoty miesięcznej ustalonej w umowie obowiązującej po okresie promocyjnym.


§2 Zasady promocji

 

 1. Każdy nowy Klient, który złoży zamówienie na płatną usługę monitoringu zgodnie z ust. 1 powyżej w dniach 23.11.2018 – 31.12.2018 na okres 24 miesięcy licząc od momentu podpisania umowy, zapłaci 1 zł za każdy pełny mieciąc przez pierwsze trzy miesiące od podpisania umowy, a czwartego pełnego miesiąca umowy zapłaci o 3 zł mniej od kwoty miesięcznej ustalonej w umowie obowiązującej po okresie promocyjnym.
 2. Obecny Klient zapłaci zamiast ceny dotychczas obowiązującej w jednej umowie na jeden obiekt monitoringu alarmowego z firmą Interfach, 1 zł za każdy pełny mieciąc przez pierwsze trzy miesiące od podpisania umowy, a czwartego pełnego miesiąca umowy zapłaci o 3 zł mniej od kwoty miesięcznej ustalonej w umowie obowiązującej po okresie promocyjnym; jeśli jego polecony Klient złoży w dniach 23.11.2018 – 31.12.2018 zamówienie na płatną usługę monitoringu alarmowego zgodnie z ust. 1 powyżej na okres 24 miesięcy licząc od momentu podpisania umowy.


§3 Postanowienia końcowe

 

 1. Złożenie zamówienia w ramach środków jest równoznaczne z akceptacją przez obeznego Klienta, nowego Klienta i poleconego Klienta z warunkami przyjęcia niniejszego Regulaminu.
 2. Interfach S.C. zastrzega sobie prawo do posiadania i dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.


48 3 400 600
telefon kontaktowy 48 3 655 580
UL. CHORZOWSKA 13A
26-600 RADOM
Monitoring Systemy alarmowe Telewizja przemysłowa teleinformatyka systemy_ppoz dół ochrona fizyczna Serwis Techniczny