Zgłoś awarię
telefon kontaktowy 48 3 655 580

Monitoring pożarowy

Strona główna   /   Klient biznesowy   /   PPOŻ   /   Monitoring pożarowy

Jednym z najskuteczniejszych elementów ochrony przeciwpożarowej jest monitoring pożarowy. Jest to zintegrowany system urządzeń przesyłający informacje o zagrożeniu pożarem do najbliższej jednostki Państwowej Straży Pożarnej.

 

Monitorowanie alarmów pożarowych, w odróżnieniu od monitorowania sygnałów alarmowych włamaniowych, od lat ma uregulowane podstawy prawne.

 

Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej w art. 5 określa, że:

"Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu, obowiązany do założenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych, zobowiązany jest połączyć te urządzenia z najbliższą komendą lub jednostką ratowniczo-gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej, o ile w tym budynku, obiekcie lub na terenie nie działa jego własna jednostka ratownicza."

 

W rozdziale 6 Rozporządzenia z dnia 07.06.2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji określił rodzaje obiektów, w których jest wymagana instalacja sygnalizacyjno-alarmowa. Dodatkowo w § 31 zawarto:

 

"Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, uzgadnia z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej sposób połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem komendy Państwowej Straży Pożarnej lub obiektem wskazanym przez tego komendanta.”

 

Na tej podstawie Komendant Główny PSP w Ramowych wymaganiach organizacyjno-technicznych dotyczących uzgadniania przez Komendanta Powiatowego (Miejskiego) PSP sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych Systemu Sygnalizacji Pożarowej z obiektem Komendy PSP lub wskazanym przez właściwego miejscowo Komendanta Powiatowego (Miejskiego) PSP, opublikowanych w maju 2012r., określił warunki organizacyjno-techniczne, jakim powinny odpowiadać połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej i zasady ich uzgadniania.

 

 

Zgodnie z w/w przepisami firma Interfach wspólnie z Komendami Państwowej Straży Pożarnej zorganizowały monitoring pożarowy, który istnieje od 1996r. Monitorujemy obiekty na obszarze działania następujących komend: Radom, Grójec, Kozienice i Zwoleń.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani podłączeniem do monitoringu lub potrzebują więcej informacji prosimy o kontakt z naszym specjalistą Maciejem Twardowskim.

NOSPMm.twardowski@interfach.pl48 3 400 600
telefon kontaktowy 48 3 655 580
UL. CHORZOWSKA 13A
26-600 RADOM
Monitoring Systemy alarmowe Telewizja przemysłowa teleinformatyka systemy_ppoz dół ochrona fizyczna Serwis Techniczny